STIERNAGLE
Caroline Margaret
RADKE
Otto F
23 Nov 1916
I
162