SLECHTA
Leona F
PITMANN
Charles E
8 August 1939
L
518