BRITTON
Helen E
OLIVER
Charles E
16 April 1919
I
429