SHURSON
Bertha
CHRISTENSON
Edward E
6 Dec 1884
B
199