MINGES
Edward
Nov. 28, 1854
Feb. 5, 1926
Otisco Neils farm
Row 9