KANNE
Gloria LaVonne
POMMERENKE
Raymond William
7 April 1951
N
613