MATTSON
Charlotte
NELSON
William O
7 November 1900
F
141