SHORTELL
Kate
BLANCHET
Stephen
14 September 1892
D
55