LIESTIKOW
Emilia
1857
1928
Otisco Neils Farm
Row 18