ELTON
John O.
Mar. 8, 1836
Nov. 3, 1905
Otisco Neils Farm
Row 7
Born in Norway.